Mục được đánh dấu với thẻ "đầu đọc mã vạch":

Sản phẩm

Đầu đọc mã vạch Symbol LS9208 Giảm 8%
6.000.000 VND 5.500.000 VND
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS3780 Giảm 8%
5.796.000 VND 5.350.000 VND
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS9541 Giảm 12%
2.835.000 VND 2.500.000 VND
Đầu đọc mã vạch Honeywell MS-7120 Giảm 28%
6.500.000 VND 4.650.000 VND
Đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170 Giảm 5%
4.200.000 VND 3.990.000 VND
Tawa TZ3151BT Giảm 29%
3.500.000 VND 2.500.000 VND
Đầu đọc mã vạch đa tia TZ6100 Giảm 5%
4.200.000 VND 3.995.000 VND
TZ-5240G  Đầu đọc mã vạch không dây Giảm 14%
5.365.000 VND 4.615.000 VND

Trang